View Desktop Version

ตะกร้าสินค้า

0 ชิ้น - ฿0.00
ท่านไม่มีสินค้าในตะกร้าสินค้า
ตัวอย่างผลงาน

กรอบหลุยส์สีทองขนาดใหญ่-งานกระทรวงสาธารณะสุข

Posted by in กรอบรูปขนาดใหญ่ (Giant Frame) on August 04, 2014 . .

     งานออกแบบ พิมพ์ภาพอิ้งค์เจ็ทด้วยกระดาษPP Photo พร้อมเคลือบภาพและติดตั้งกรอบรูป

ณ ห้องปลัดกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงสาธารณะสุข 

กรอบรูปในกระทรวงสาธารณะสุข

กรอบรูปในกระทรวงสาธารณะสุขกรอบรูปในกระทรวงสาธารณะสุข

รายละเอียดงานกรอบรูป

ชนิดกรอบ : 

ขนาดกรอบรูป : 

ภาพ : 

อื่นๆ : 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านกรอบรูปบางกอกเฟรมทุกวัน 

www.facebook.com/bangkokframe